NANYA

品牌先容

NANYA

南亞科技公司的方針是成為最合適普遍利用的DRAM處理計劃供給商。公司努力于與客戶和協作火伴的手藝和產物開辟,以進步咱們的客戶的持久代價。

上風先容

NANYANT5TU32M16EG-AC
NANYANT5CC128M16IP-DI
NANYANT5CB64M16GP-DII
NANYANT5TU64M16HG-AC
NANYANT5CB64M16FP-DH
NANYANT5CB64M16GP-FL
NANYANT5TU128M8GE
NANYANT5CB256M8FN-DI
NANYANT6CL256T32BM-H2
NANYANT5CB256M16DP-EK
NANYANT5TU32M16EG-ACI
NANYANT5TU32M16DG-AC


更多保舉

暫無數據